Controllers och Timers

  

YUDO:s egna styrenheter och sekvensstyrenheter garanterar en smidig produktion. Standardmodellerna räcker utmärkt för konventionell produktion.

Toppmodellerna kan anslutas till en formsprutmaskin och till produktionsstyrningen. De innehåller även kvalitetssäkringsprogram och rapportering.

 CGF 770T -styrenhet

CW 991 -styrenhet

 


CFT 770 -styrenhet

TW 600 -styrenhet

 CGF 560 -styrenhet


TW 700 -sekvensstyrenhet

 

 

YUDO SEKVENSSTYRENHETER

YUDO:s egna sekvensstyrenheter för ventilmunstycken ser till att munstyckena öppnas i rätt sekvens.

      

YUDO ACT D800 Sequense controller