Screw Modu System

  

YUDO Screw-MODU System är en ekonomivariant av MODU-systemet som har blivit mycket populärt särskilt inom bilindustrin.

Systemet som är mycket lätt att installera och underhålla omfattar en varmkanalbalk, antingen öppet intag eller ventilintag, värmeelement, sensorer, flerpoliga kontakter och rörsystem. Rören och kablarna ligger skyddade i en ståltunnel. Stickkontakterna och snabbkopplingarna för el, tryckluft och hydraulik är centralt placerade i en terminal.

Närmare information och ett omfattande tilläggsprogram finns i den nedladdningsbara broschyren.

En typisk installationsfärdig Screw-MODU-varmkanal för bilindustrin.