Varmkanaldysor - YUDO BALA

  

Produktbeskrvning
Produktbeskrvning
YUDO BALA
  • Den bästa värmebalanserade varmkanaldysan.
  • 4 olika flödeskanalstorlekar.
  • Längd 62–620 mm.
  • Stort sortiment av spetsar och bussningar.
  • Öppen dysa/öppet ventilmunstycke.