Varmkanaldysor - YUDO YUMA

  

Produktbeskrvning
Produktbeskrvning
YUDO YUMA
  • Avstånd mellan dysor ned till 10 mm.
  • Flödesoptimering i facket.
  • Särskilt lämpligt för plastprodukter som kräver rotationsbalans, t.ex. rotor.